0
Giỏ hàng0 sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào
VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT TỔ HỢP MÔ TƠ (EI)
VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT TỔ HỢP MÔ TƠ (EI)
VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT TỔ HỢP MÔ TƠ (EI)
VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT TỔ HỢP MÔ TƠ (EI)
VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT TỔ HỢP MÔ TƠ (EI)
VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT TỔ HỢP MÔ TƠ (EI)
VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT TỔ HỢP MÔ TƠ (EI)
VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT TỔ HỢP MÔ TƠ (EI)
https://starduct.vn/storage/2022/07/12/z3561982466179_5911aea09f3d84c8eb3f924fad6a766d (1).jpg
https://starduct.vn/storage/2022/07/12/z3561982092789_35371ca65deaf2316f6ff4b37ef31559.jpg
https://starduct.vn/storage/2022/07/12/z3561982035989_c681aa6a74179d919cd1d12bddb13377.jpg
https://starduct.vn/storage/2022/07/12/z3561981965943_f972bef364faf707e123cc83d97e91b0.jpg
https://starduct.vn/storage/2022/07/12/z3561974582150_8165b59eafcdac8a416082c92284e671.jpg
https://starduct.vn/storage/2022/07/12/z3561974533565_586c0a342819da87afddc597f93abbdc.jpg
https://starduct.vn/storage/2022/07/12/z3561966143346_e92e4678764bef39136f7ae140b18638.jpg
https://starduct.vn/storage/2022/07/12/z3561966215774_b045d2ad2dd92f554058f9a7b81c9d21.jpg
Chia sẻ
  • Đã copy link

VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT TỔ HỢP MÔ TƠ (EI)

Mã sản phẩmSFMD

Mã đặt hàngnull

Vật liệuVật liệu chống cháy MGO, MgSO4

Ứng dụng

Mô tả

Ngăn cháy lan, cách nhiệt
Kích thước: Rộng(W) : Không giới hạn Cao(H) : <=1600, Dài (L) : 600 mm
Chứng nhận kiểm định QCVN06:2021/BXD

Cấp ngăn cháy cách nhiệt EI 120

Thành công
Thêm vào giỏ hàng thành công
Thành công
Đăng nhập thành công
Thất bại
null
Thất bại
Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết!