0
Giỏ hàng0 sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào
Chính sách bảo mật

Mọi thông tin khách hàng cung cấp như : Thông tin dự án, thông tin sản phẩm yêu cầu, các hồ sơ, tài liệu phục vụ báo giá, thông tin về giá cả hàng hóa đều được bảo mật riêng đối với từng khách hàng, theo từng đơn hàng bởi mã số quản lý do NSCA qui định và được quản lý trên hệ thống quản trị dữ liệu ERP của NSCA.

Các sản phẩm, công nghệ đặc thù áp dụng riêng cho từng dự án được NSCA cam kết bảo mật theo yêu cầu cho đến khi nhà thầu đạt được các thỏa thuận trong đấu thầu, thi công...

 

Thành công
Thêm vào giỏ hàng thành công
Thành công
Đăng nhập thành công
Thất bại
null
Thất bại
Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết!