0
Giỏ hàng0 sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào
  • Hồ sơ năng lực NSCA
  • Tài liệu chứng nhận miệng gió

Tài liệu chứng nhận miệng gió

Danh mục sản phẩm
Chỉ tiêu kỹ thuật đề xuất của các sản phẩm Starduct
Chỉ tiêu kỹ thuật đề xuất của các sản phẩm Starduct
Danh mục sản phẩm chính của Starduct
Danh mục sản phẩm chính của Starduct
Chứng nhận chất lượng miệng gió 1 lớp nan (Ashrae 70-2006)
Chứng nhận chất lượng miệng gió 1 lớp nan (Ashrae 70-2006)
Chứng nhận thử nghiệm miệng gió 2 lớp nan (Ashrae 70-2006)
Chứng nhận thử nghiệm miệng gió 2 lớp nan (Ashrae 70-2006)
Chứng nhận thử nghiệm miệng gió Slot (Ashrae 70-2006)
Chứng nhận thử nghiệm miệng gió Slot (Ashrae 70-2006)
Chứng nhận thử nghiệm miệng gió khuếch tán (Ashrae 70-2006)
Chứng nhận thử nghiệm miệng gió khuếch tán (Ashrae 70-2006)
Thành công
Thêm vào giỏ hàng thành công
Thành công
Đăng nhập thành công
Thất bại
null
Thất bại
Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết!