0
Giỏ hàng0 sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào

HỘP ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG (VAV box)

Danh mục sản phẩm
VAV diffuser
Vav diffuser
Mã sản phẩm:
S-VAD
VAV Round Cone Diffuser
Vav round cone diffuser
Mã sản phẩm:
S-VAD RC
CAV VUÔNG
Cav vuông
Mã sản phẩm:
S-CAV-(R)
Ứng dụng:
Tự động duy trì lưu lượng cấp khí tươi
CAV TRÒN
Cav tròn
Mã sản phẩm:
S-CAV
Ứng dụng:
Tự động duy trì lưu lượng cấp khí tươi
VAV diffuser with SLD
Vav diffuser with sld
Mã sản phẩm:
S-VAD SLD
Dual Duct Type VAV Box
Dual duct type vav box
Mã sản phẩm:
S-VAV-D
Ứng dụng:
Tự động điều chỉnh cấp lưu lượng 2 nguồn vào nóng/lạnh (Dual)
HỘP TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH CẤP LƯU LƯỢNG 1 ĐẦU VÀO (SINGLE DUCT VAV BOX)
Hộp tự động điều chỉnh cấp lưu lượng 1 đầu vào (single duct vav box)
Mã sản phẩm:
SVAV-SW
Ứng dụng:
Tự động điều chỉnh cấp lưu lượng đầu vào kết hợp làm nóng bằng nước (Water heater coil)
Van tự động điều biến cấp khí tươi S-MV
Van tự động điều biến cấp khí tươi s-mv
Mã sản phẩm:
S-MV
Ứng dụng:
Điều khiển lưu lượng cấp tự động bằng cảm biến chênh áp, cảm biến CO2, Cảm biến nhiệt độ
Thành công
Thêm vào giỏ hàng thành công
Thành công
Đăng nhập thành công
Thất bại
null
Thất bại
Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết!