0
Giỏ hàng0 sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào

HỘP ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG (VAV box)

Danh mục sản phẩm
HỘP ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG TỰ ĐỘNG (Single duct VAV box)
Hộp điều khiển lưu lượng tự động (single duct vav box)
Mã sản phẩm:
S VAV-S
Ứng dụng:
Tự động điều khiển cấp lưu lượng nóng/lạnh
VAV diffuser
Vav diffuser
Mã sản phẩm:
S-VAD
VAV Round Cone Diffuser
Vav round cone diffuser
Mã sản phẩm:
S-VAD RC
VAV diffuser with SLD
Vav diffuser with sld
Mã sản phẩm:
S-VAD SLD
Dual Duct Type VAV Box
Dual duct type vav box
Mã sản phẩm:
S-VAV-D
Ứng dụng:
Tự động điều chỉnh cấp lưu lượng 2 nguồn vào nóng/lạnh (Dual)
HỘP TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH CẤP LƯU LƯỢNG 1 ĐẦU VÀO (SINGLE DUCT VAV BOX)
Hộp tự động điều chỉnh cấp lưu lượng 1 đầu vào (single duct vav box)
Mã sản phẩm:
SVAV-SW
Ứng dụng:
Tự động điều chỉnh cấp lưu lượng đầu vào kết hợp làm nóng bằng nước (Water heater coil)
Van tự động điều biến cấp khí tươi S-MV
Van tự động điều biến cấp khí tươi s-mv
Mã sản phẩm:
S-MV
Ứng dụng:
Điều khiển lưu lượng cấp tự động bằng cảm biến chênh áp, cảm biến CO2, Cảm biến nhiệt độ
VAV VUÔNG
Vav vuông
Mã sản phẩm:
S-VAV-R
Ứng dụng:
Tự động kiểm soát lưu lượng cấp nóng/ lạnh
Thành công
Thêm vào giỏ hàng thành công
Thành công
Đăng nhập thành công
Thất bại
null
Thất bại
Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết!