0
Giỏ hàng0 sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào
HỘP ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG TỰ ĐỘNG (Single duct VAV box)
HỘP ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG TỰ ĐỘNG (Single duct VAV box)
HỘP ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG TỰ ĐỘNG (Single duct VAV box)
https://starduct.vn/storage/2022/08/21/VAV D125.png
https://starduct.vn/storage/2022/08/21/Pressure sensor.jpg
https://starduct.vn/storage/2022/08/21/VAV D200.png
Chia sẻ
  • Đã copy link

HỘP ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG TỰ ĐỘNG (Single duct VAV box)

Mã sản phẩmS VAV

Mã đặt hàngS VAV D

Vật liệuZAM K27

Ứng dụng

Mô tả

Ứng dụng : ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG GIÓ TỰ ĐỘNG

Thành công
Thêm vào giỏ hàng thành công
Thành công
Đăng nhập thành công
Thất bại
null
Thất bại
Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết!