0
Giỏ hàng0 sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào
HỘP TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH CẤP LƯU LƯỢNG 1 ĐẦU VÀO (SINGLE DUCT VAV BOX)
HỘP TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH CẤP LƯU LƯỢNG 1 ĐẦU VÀO (SINGLE DUCT VAV BOX)
HỘP TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH CẤP LƯU LƯỢNG 1 ĐẦU VÀO (SINGLE DUCT VAV BOX)
https://starduct.vn/storage/2023/02/10/Single Duct vs Heater Water Coil.png
https://starduct.vn/storage/2023/02/10/Dual Duct 8 10 inches.png
https://starduct.vn/storage/2023/02/10/4 5 6 inches Single VAV BOX.png
Chia sẻ
  • Đã copy link

HỘP TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH CẤP LƯU LƯỢNG 1 ĐẦU VÀO (SINGLE DUCT VAV BOX)

Mã sản phẩmSVAV-SW

Mã đặt hàngSVAV-SW

Vật liệuZAM

Ứng dụngTự động điều chỉnh cấp lưu lượng đầu vào kết hợp làm nóng bằng nước (Water heater coil)

Sản phẩm liên quan

Thành công
Thêm vào giỏ hàng thành công
Thành công
Đăng nhập thành công
Thất bại
null
Thất bại
Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết!