0
Giỏ hàng0 sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào

VAN GIÓ VÀ VAN NGĂN CHÁY

Danh mục sản phẩm
VCD TAY GẠT
VCD TAY GẠT
Mã sản phẩm:
SVCD HQ
VCD TRỤC VÍT
VCD TRỤC VÍT
Mã sản phẩm:
SVCD SQ
VCD MÔ TƠ
VCD MÔ TƠ
Mã sản phẩm:
SVCD-M
VAN MÔ TƠ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG TRÒN
VAN MÔ TƠ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG TRÒN
Mã sản phẩm:
SVCD-T-M
Ứng dụng:
Điều khiển lưu lượng không khí
VAN TAY GẠT ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG TRÒN
VAN TAY GẠT ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG TRÒN
Mã sản phẩm:
SVCD-T-H
Ứng dụng:
Điều khiển lưu lượng không khí
VAN TRỤC VÍT ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG TRÒN
VAN TRỤC VÍT ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG TRÒN
Mã sản phẩm:
SVCD-T-S
Ứng dụng:
Điều khiển lưu lượng
VAN TỰ ĐỘNG ĐIỀU BIẾN CẤP KHÍ TƯƠI S-MV
VAN TỰ ĐỘNG ĐIỀU BIẾN CẤP KHÍ TƯƠI S-MV
Mã sản phẩm:
S-MV
Ứng dụng:
Điều khiển lưu lượng cấp tự động bằng cảm biến chênh áp, cảm biến CO2, Cảm biến nhiệt độ
VAN TỰ ĐỘNG ĐIỀU BIẾN CẤP KHÍ TƯƠI CMV
VAN TỰ ĐỘNG ĐIỀU BIẾN CẤP KHÍ TƯƠI CMV
Mã sản phẩm:
S-CMV
Ứng dụng:
Điều tiết cấp khí tự động bằng cảm biến lưu lượng
VAN VCD EI
VAN VCD EI
Mã sản phẩm:
S-VCD-EI
Ứng dụng:
CÂN ÁP DÒNG KHÍ TRONG ĐƯỜNG ỐNG HVAC EI
Thành công
Thêm vào giỏ hàng thành công
Thành công
Đăng nhập thành công
Thất bại
null
Thất bại
Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết!