0
Giỏ hàng0 sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào

VAN GIÓ (DAMPERS)

Danh mục sản phẩm
VAN E CẦU CHÌ LÒ XO KÉO L210 (E120)
Van e cầu chì lò xo kéo l210 (e120)
Mã sản phẩm:
S-FD-FS-1200(W)x1200(H)x210(L)
Ứng dụng:
GCN SỐ 1021/KĐ-PCCC-P7 Cấp ngày 13.03.2023
VAN E MÔ TƠ ĐIỆN BELIMO L210 (E120)
Van e mô tơ điện belimo l210 (e120)
Mã sản phẩm:
S-FD-M-1200(W)x1200(H)x210(L)
Ứng dụng:
GCN SỐ 1021/KĐ-PCCC-P7 Cấp ngày 13.03.2023
VAN HÀNH LANG TRỤC ĐỨNG 3in1 (EI60)
Van hành lang trục đứng 3in1 (ei60)
Mã sản phẩm:
S-MFSD
Ứng dụng:
Prevent fire spread
VAN EI MÔ TƠ TỔ HỢP  L600 (EI90)
Van ei mô tơ tổ hợp l600 (ei90)
Mã sản phẩm:
S-MFSD-2480(W)x1680(H)x600(L)
Ứng dụng:
GCN SỐ 945/KĐ-PCCC-P7 Cấp ngày 08.03.2023
VAN EI MÔ TƠ ĐIỆN L600 (EI120)
Van ei mô tơ điện l600 (ei120)
Mã sản phẩm:
S-MFSD-1200(W)x800(H)x600(L)
Ứng dụng:
GCN SỐ 4420/KĐ-PCCC-P7 Cấp ngày 27.10.2022
VAN EI MÔ TƠ ĐIỆN L600 (EI120)
Van ei mô tơ điện l600 (ei120)
Mã sản phẩm:
S-MFSD-2000(W)x1000(H)x600(L)
Ứng dụng:
GCN SỐ 897/KĐ-PCCC-P7 Cấp ngày 06.03.2023
Van hành lang trục đứng L210 (EI120)
Van hành lang trục đứng l210 (ei120)
Mã sản phẩm:
S-MFSD-L210 1200(W)x800(H) x 210(L)
Ứng dụng:
Ngăn cháy lan trong hệ hút khói hành lang
Thành công
Thêm vào giỏ hàng thành công
Thành công
Đăng nhập thành công
Thất bại
null
Thất bại
Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết!