0
Giỏ hàng0 sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào
VAN EI MÔ TƠ TỔ HỢP  L600 (EI90)
VAN EI MÔ TƠ TỔ HỢP  L600 (EI90)
VAN EI MÔ TƠ TỔ HỢP  L600 (EI90)
VAN EI MÔ TƠ TỔ HỢP  L600 (EI90)
https://starduct.vn/storage/2023/03/23/661A6AC4-2737-4405-BFEC-FEA7AFAFD295.jpg
https://starduct.vn/storage/2023/03/23/70F35611-6921-4A22-9155-C26E611742EE.jpg
https://starduct.vn/storage/2023/03/23/B6325BF2-2229-43ED-85FB-9B036F8F4262.jpg
https://starduct.vn/storage/2023/03/23/CF446365-BD63-411A-9C6E-75130224B66F.png
Chia sẻ
  • Đã copy link

VAN EI MÔ TƠ TỔ HỢP L600 (EI90)

Mã sản phẩmS-MFSD-2480(W)x1680(H)x600(L)

Mã đặt hàngSMFSD(WxH)

Vật liệuVật liệu chống cháy MGO, MgSO4, Thép

Ứng dụngGCN SỐ 945/KĐ-PCCC-P7 Cấp ngày 08.03.2023

Sản phẩm liên quan

Thành công
Thêm vào giỏ hàng thành công
Thành công
Đăng nhập thành công
Thất bại
null
Thất bại
Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết!