0
Giỏ hàng0 sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào

HỘP ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG (VAV box)

Danh mục sản phẩm
VAV diffuser
Vav diffuser
Mã sản phẩm:
S-VAD
VAV Round Cone Diffuser
Vav round cone diffuser
Mã sản phẩm:
S-VAD RC
VAV diffuser with SLD
Vav diffuser with sld
Mã sản phẩm:
S-VAD SLD
Dual Duct Type VAV Box
Dual duct type vav box
Mã sản phẩm:
S-VAV-D
Ứng dụng:
Tự động điều chỉnh cấp lưu lượng 2 nguồn vào nóng/lạnh (Dual)
HỘP TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH CẤP LƯU LƯỢNG 1 ĐẦU VÀO (SINGLE DUCT VAV BOX)
Hộp tự động điều chỉnh cấp lưu lượng 1 đầu vào (single duct vav box)
Mã sản phẩm:
SVAV-SW
Ứng dụng:
Tự động điều chỉnh cấp lưu lượng đầu vào kết hợp làm nóng bằng nước (Water heater coil)
Van tự động điều biến cấp khí tươi S-MV
Van tự động điều biến cấp khí tươi s-mv
Mã sản phẩm:
S-MV
Ứng dụng:
Điều khiển lưu lượng cấp tự động bằng cảm biến chênh áp, cảm biến CO2, Cảm biến nhiệt độ
CAV TRÒN
Cav tròn
Mã sản phẩm:
S-CAV-S
Thành công
Thêm vào giỏ hàng thành công
Thành công
Đăng nhập thành công
Thất bại
null
Thất bại
Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết!