0
Your cart0 Products
There are no products yet
Privacy Policy

1. Sự chấp thuận
- Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân/doanh nghiệp của bạn và sử dụng website NSCA, quý khách đồng ý thông tin cá nhân/doanh nghiệp sẽ được thu thập và sử dụng như trong chính sách này.
- Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân/doanh nghiệp cho chúng tôi và thay đổi quyết định đó vào bất kỳ lúc nào. Khách hàng có thể kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

Chúng tôi khuyến khích quý khách thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất, đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của mình.

2. Mục đích thu thập
Mọi thông tin cá nhân của quý khách chỉ được sử dụng cho các mục đích sau:
- Xử lý đơn hàng.
- Duy trì tài khoản.
- Cải thiện chất lượng dịch vụ.
- Cá nhân hóa, tối ưu trải nghiệm website.
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản của khách hàng.
- Theo yêu cầu của pháp luật.

3. Cam kết của NSCA
Chúng tôi cam kết tuyệt đối không chia sẻ cho cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:
- Các đối tác là các bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân/doanh nghiệp.
- Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website NSCA và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo mật thông tin khách hàng liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin khách hàng.
- Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin khách hàng nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

4. Phạm vi thu thập
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:
- Quý khách trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.
- Quý khách tương tác với chúng tôi.
- Từ những nguồn hợp pháp khác.

5. Thời gian lưu trữ
Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần được tư vấn thêm, hãy liên hệ với NSCA qua những kênh sau đây:
- Hotline: +8424 3514 7999
- Email: nsca@nsca.vn
- Inbox Fanpage NSCA

Success
Add to cart successfully
Success
Logged in successfully
Fail
null
Fail
Please login to view details!