0
Your cart0 Products
There are no products yet
Đại diện ngành sản xuất phụ kiện hệ thống MEP tại Việt Nam

NEWS

Useful information in MEP industry
A place to share views, experiences of Star Asia and useful information gathered from leading experts.
15/03/2023
NSCA KHẲNG ĐỊNH NĂNG LỰC VÀ UY TÍN
NSCA là đơn vị đầu tiên được cấp GCN Mẫu đại diện cho tất cả các dòng van ngăn cháy (E và EI)
03/11/2022
BẢN TIN THÁNG 10
28/10/2022
KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY
21/09/2022
NSCA LẬP ĐỈNH MỚI TRONG THỬ NGHIỆM VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT
28/08/2022
NSCA has passed the toughest test for corridor fire damper L300 , EI90
images/logo.png
Breaking news
15/03/2023
NSCA KHẲNG ĐỊNH NĂNG LỰC VÀ UY TÍN
03/11/2022
BẢN TIN THÁNG 10
28/10/2022
KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY
21/09/2022
NSCA LẬP ĐỈNH MỚI TRONG THỬ NGHIỆM VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT
14/09/2022
AMCA ASIA MEETING IN HCMC, VIETNAM
07/09/2022
THAM GIA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ HVACR VIETNAM
28/08/2022
NSCA has passed the toughest test for corridor fire damper L300 , EI90
22/08/2022
Thử nghiệm thành công van EI cầu chì lò xo xoắn cấp EI90
20/08/2022
16/08/2022
Dự án nổi bật mới năm 2022
Success
Add to cart successfully
Success
Logged in successfully
Fail
null
Fail
Please login to view details!