0
Your cart0 Products
There are no products yet
  • Products Catalogue
  • Air Grilles and Diffusers

Air Grilles and Diffusers

Product category
Miệng gió nan sọt trứng 90/45 - Egg Crate Air Grille 90/45 - SEGC
Miệng gió nan sọt trứng 90/45 - Egg Crate Air Grille 90/45 - SEGC
Linear bar air grilles - Miệng gió nan thẳng nan chữ T - SCLB
Linear bar air grilles - Miệng gió nan thẳng nan chữ T - SCLB
Miệng Khuếch Tán Vành Khăn - Ring Diffuser - STRD
Miệng Khuếch Tán Vành Khăn - Ring Diffuser - STRD
Louver chắn mưa tấm lớn - Wall Weather Louver - WWL
Louver chắn mưa tấm lớn - Wall Weather Louver - WWL
Louver tiêu âm - Acoustic Louver - SAL-F
Louver tiêu âm - Acoustic Louver - SAL-F
Louver bẫy cát - Sand Trap Louver - SSL
Louver bẫy cát - Sand Trap Louver - SSL
Ceilling Swirl Diffuser
Ceilling Swirl Diffuser
Round Swirl Diffuser - Miệng khuếch tán cánh xoắn FK025
Round Swirl Diffuser - Miệng khuếch tán cánh xoắn FK025
Slot Linear Diffuser SLD - Miệng gió khuếch tán khe hẹp
Slot Linear Diffuser SLD - Miệng gió khuếch tán khe hẹp
Miệng khuếch tán tròn khung vuông - Square Backpan Round Diffuser - STR-1R
Miệng khuếch tán tròn khung vuông - Square Backpan Round Diffuser - STR-1R
Miệng khuếch tán cục bộ - Spot Jet Diffuser FK037
Miệng khuếch tán cục bộ - Spot Jet Diffuser FK037
Miệng khuếch tán tròn - Round Ceiling Diffuser - SRD2
Miệng khuếch tán tròn - Round Ceiling Diffuser - SRD2
Miệng khuếch tán tròn kiểu 4 cone - Round Ceiling Diffuser - SRD4
Miệng khuếch tán tròn kiểu 4 cone - Round Ceiling Diffuser - SRD4
Khuếch tán hình cầu - Eye Ball Jet Diffuser - FK026
Khuếch tán hình cầu - Eye Ball Jet Diffuser - FK026
Jet Nozzle Diffuser - Miệng khuếch tán thổi xa - FK048
Jet Nozzle Diffuser - Miệng khuếch tán thổi xa - FK048
Cửa khuếch tán nắp chụp - Ventcap - FK041
Cửa khuếch tán nắp chụp - Ventcap - FK041
Miệng khuếch tán van đĩa - Disk Valve Diffuser - STD
Miệng khuếch tán van đĩa - Disk Valve Diffuser - STD
Miệng khuếch tán vuông - Louver Face Square Diffuser - SKD
Miệng khuếch tán vuông - Louver Face Square Diffuser - SKD
Miệng khuếch tán vuông - Adjustable Square Diffuser - SKDK3
Miệng khuếch tán vuông - Adjustable Square Diffuser - SKDK3
Miệng khuếch tán vuông - Adjustable Square Diffuser - SKDK1
Miệng khuếch tán vuông - Adjustable Square Diffuser - SKDK1
Khuếch tán vuông - Adjustable Square Diffuser - SKDK2
Khuếch tán vuông - Adjustable Square Diffuser - SKDK2
Miệng khuếch tán tròn khung vuông - Square Backpan Round Diffuser - STR-2R
Miệng khuếch tán tròn khung vuông - Square Backpan Round Diffuser - STR-2R
Miệng gió tôn soi lỗ - Perforated Diffuser SPG - SPG
Miệng gió tôn soi lỗ - Perforated Diffuser SPG - SPG
Miệng gió 1 lớp nan bầu dục - Single Layer deflection Air Grille - SAG
Miệng gió 1 lớp nan bầu dục - Single Layer deflection Air Grille - SAG
Miệng 2 lớp nan bầu dục - Double Layer Deflection Air Grille -DAG
Miệng 2 lớp nan bầu dục - Double Layer Deflection Air Grille -DAG
Miệng gió hồi nan chứ C - Return Air Grille - SRAG
Miệng gió hồi nan chứ C - Return Air Grille - SRAG
Miệng cấp khí tươi Nan Z - Fresh Air Louver - SWL
Miệng cấp khí tươi Nan Z - Fresh Air Louver - SWL
Miệng khuếch tán tròn - Round Ceiling Diffuser - SRD1
Miệng khuếch tán tròn - Round Ceiling Diffuser - SRD1
Miệng khuếch tán cục bộ điều chỉnh - Adjustable Spot Diffuser - FK043
Miệng khuếch tán cục bộ điều chỉnh - Adjustable Spot Diffuser - FK043
Louver chuyển hướng gió dàn nòng điều hòa - Air-con Outdoor Unit air deflection - SAC
Louver chuyển hướng gió dàn nòng điều hòa - Air-con Outdoor Unit air deflection - SAC
Louver chắn nắng nan Elip - Sun Louver Elip blade - WWL-E
Louver chắn nắng nan Elip - Sun Louver Elip blade - WWL-E
Phin lọc bụi miệng gió điều hòa - Air-Con air Filter - S-FLT
Phin lọc bụi miệng gió điều hòa - Air-Con air Filter - S-FLT
Louver cách âm chống nhìn xuyên - Acoustic Sightproof  Louver - SAL-V
Louver cách âm chống nhìn xuyên - Acoustic Sightproof Louver - SAL-V
Success
Add to cart successfully
Success
Logged in successfully
Fail
null
Fail
Please login to view details!