| starduct.vn" inertia>

| starduct.vn" inertia>

| starduct.vn" inertia> MIỆNG GIÓ KHUẾCH TÁN VUÔNG DẬP LIỀN TẤM
0
Your cart0 Products
There are no products yet
Miệng gió khuếch tán vuông dập liền tấm
Miệng gió khuếch tán vuông dập liền tấm
Miệng gió khuếch tán vuông dập liền tấm
Miệng gió khuếch tán vuông dập liền tấm
Miệng gió khuếch tán vuông dập liền tấm
Miệng gió khuếch tán vuông dập liền tấm
Miệng gió khuếch tán vuông dập liền tấm
https://starduct.vn/storage/2023/12/27/600x600 7 layers.png
https://starduct.vn/storage/2023/12/27/Bộ khuếch tán dập liền.png
https://starduct.vn/storage/2023/12/27/Combo 450x450(1).png
https://starduct.vn/storage/2023/12/27/Combo 450x450(2).png
https://starduct.vn/storage/2023/12/27/Combo 450x450(3).png
https://starduct.vn/storage/2023/12/27/Combo 450x450.png
https://starduct.vn/storage/2023/12/27/Assembly1.png
Share
  • Đã copy link

Miệng gió khuếch tán vuông dập liền tấm

Product codeSKD-S

Order codeSKD-S(600/450/300)

MaterialNhôm tấm dập liền không hàn sơn tĩnh điện Thép tấm dập liền không hàn sơn tĩnh điện Inox tấm dập liền không hàn

ApplicationCấp/Hồi không khí

Related products

Success
Add to cart successfully
Success
Logged in successfully
Fail
null
Fail
Please login to view details!