0
Your cart0 Products
There are no products yet
VAV diffuser
VAV diffuser
VAV diffuser
VAV diffuser
VAV diffuser
https://starduct.vn/storage/2022/08/21/VAV DIFFUSER D250.png
https://starduct.vn/storage/2022/08/21/VAV SLD.png
https://starduct.vn/storage/2022/08/21/VAV DIFFUSER D250.jpg
https://starduct.vn/storage/2022/08/21/VAV DIFFUSER D250(2).jpg
https://starduct.vn/storage/2022/08/21/VAV DIFFUSER D250(3).png
Share
  • Đã copy link

VAV diffuser

Product codeS-VAD

Order codeSVAD

MaterialDiffuser Nhôm sơn tĩnh điện - Hộp Tôn ZAM K27

Application

Description

Cấp khí tự động cho không gian nhỏ. sau VAV Box

Áp dụng với các miệng thôi kiểu Slot difuser, Round difuser, Square diffuser 

Mô tơ tuyến tính Belimo và Thermostat Belimor công nghệ NFC

Kích thước cổ : D100-150-200-250-300-350

Related products

Success
Add to cart successfully
Success
Logged in successfully
Fail
null
Fail
Please login to view details!