0
Your cart0 Products
There are no products yet

AIR DAMPER

Product category
FIRE DAMPER FUSE - RETURN SPRING (UNINSULATED)
Fire damper fuse - return spring (uninsulated)
Product code:
S-FD-FS-1200(W)x1200(H)x210(L)
Application:
QCVN 06:2021/BXD
FIRE DAMPER MOTORIZED (E) (UNINSULATED)
Fire damper motorized (e) (uninsulated)
Product code:
S-FD-M-1200(W)x1200(H)x210(L)
Application:
QCVN 06:2021/BXD
Insulation motorized modulating fire damper
Insulation motorized modulating fire damper
Product code:
S-FMD-L300-1200(W)x800(H)x300(L)
Application:
Fire and Smoke and volume control (3 in 1)
Insulated Motorized Fire Damper (ei)
Insulated motorized fire damper (ei)
Product code:
S-MFSD-2480(W)x1680(H)x600(L)
Application:
QCVN 06:2021/BXD
FUSE LINK INSULATED FIRE DAMPER (ei)
Fuse link insulated fire damper (ei)
Product code:
S-FSD-1200(W)x800(H)x600(L)
Application:
QCVN 06:2021/BXD
VAN EI MÔ TƠ ĐIỆN L600 (EI120)
Van ei mô tơ điện l600 (ei120)
Product code:
S-MFSD-1200(W)x800(H)x600(L)
Application:
GCN SỐ 4420/KĐ-PCCC-P7 Cấp ngày 27.10.2022
VAN EI MÔ TƠ ĐIỆN L600 (EI120)
Van ei mô tơ điện l600 (ei120)
Product code:
S-MFSD-2000(W)x1000(H)x600(L)
Application:
GCN SỐ 897/KĐ-PCCC-P7 Cấp ngày 06.03.2023
Van hành lang trục đứng L210 (EI60)
Van hành lang trục đứng l210 (ei60)
Product code:
S-MFSD-L210 1200(W)x800(H) x 210(L)
Application:
Ngăn cháy lan trong hệ hút khói hành lang GCN Kiểm định mẫu số 2888/KĐ-PCCC-P7 Cấp ngày 14 tháng 7 năm 2023 bởi Cục CS PCCC và CHCN, BCA
Success
Add to cart successfully
Success
Logged in successfully
Fail
null
Fail
Please login to view details!