0
Your cart0 Products
There are no products yet
Đại diện ngành sản xuất phụ kiện hệ thống MEP tại Việt Nam

NEWS

KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY
28/10/2022
Share
Đã copy link
NSCA là NSX van ngăn cháy được cấp chứng nhận kiểm định mẫu đại diện đầu tiên tại Việt Nam Cũng là NSX duy nhất trên thị trường đủ năng lực cung cấp van ngăn cháy EI120
KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY
Sau nhiều tháng phối kết hợp vô cùng chặt chẽ, khắt khe với các đơn vị chuyên môn là IBST, TT2 và Phòng 7, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH để triển khai thí điểm qui trình cấp chứng nhận kiểm định mẫu đại diện cho NSX theo qui định của nghị định 136 và QCVN03/BCA. Ngày 27/10/2022 NSCA là NSX van ngăn cháy đầu tiên được cấp chứng nhận kiểm định mẫu đại diện theo qui chuẩn QCVN 03:2021/BCA. Cấp ngăn cháy EI120. Góp phần vào việc khơi thông dòng chảy của việc chứng nhận, kiểm định van ngăn cháy theo qui định mới !
 
Chủ trương cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục của Chính phủ, BCA mặc dù rất khắt khe nhưng đã mang lại những thuận tiện cho các NSX đủ điều kiện, có uy tín trên thị trường phát huy vai trò của mình, cung cấp cho thị trường những sản phẩm đạt chuẩn Quốc gia một cách minh bạch, rõ ràng và thuận lợi.
 
Từ nay, giấy chứng nhận kiểm định được bàn giao cho dự án ngay khi giao hàng. Khách hàng không cần phải chờ đợi, thấp thỏm nữa !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/images/logo.png
Related Articles
28/10/2022
KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY
28/10/2022
KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY
28/11/2023
THÔNG ĐIỆP TỪ NHỮNG MŨI TÊN
01/06/2023
TÁC HẠI CỦA KHÓI TRONG CÁC VỤ CHÁY
28/06/2022
VAN KIỂM SOÁT KHÓI EIS120
28/08/2022
NSCA has passed the toughest test for corridor fire damper L300 , EI90
21/09/2022
NSCA LẬP ĐỈNH MỚI TRONG THỬ NGHIỆM VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT
29/03/2023
TOÀN BỘ CÁC SẢN PHẨM VAN NGĂN CHÁY CỦA STARDUCT ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PCCC
Success
Add to cart successfully
Success
Logged in successfully
Fail
null
Fail
Please login to view details!